RejsRejsRejs » Bạn đã tìm kiếm Trên đường viền

Đây: Trên đường viền


Ưu đãi du lịch

Đạp xe ở Bắc Triều Tiên

Đi Trên Biên giới đến Bắc Triều Tiên, nơi bạn có cơ hội duy nhất để đạp xe vòng quanh trên các tuyến đường chưa từng thấy trước đây. Trưởng nhóm du lịch Jonas Bang Andersen đảm bảo rằng ...

Ưu đãi du lịch

Chạy marathon ở Bắc Triều Tiên

Tham gia Above Borders trong một chuyến đi mạo hiểm ở Bắc Triều Tiên. Chuyến đi bao gồm việc tham gia cuộc thi chạy marathon của thành phố, nơi bạn được 50.000 người Bắc Triều Tiên vỗ về mục tiêu. Nếu như...

biểu ngữ giao dịch du lịch trên facebook