RejsRejsRejs » Om RejsRejsRejs » Việc làm và nhà văn: Trở thành một phần của RejsRejsRejs

Việc làm và nhà văn: Trở thành một phần của RejsRejsRejs

Toàn chiều rộng Biểu ngữ du lịch, Biểu ngữ, tạp chí du lịch, rejsrejsrejs, lá cọ

Bạn thích du lịch và viết lách? Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những người đam mê du lịch cho nhóm của mình. Bạn có thể đọc thêm về con người của chúng tôi Về chúng tôi.

Gửi đơn đăng ký của bạn tới redaktionen@rejsrejsrejs.dk

viết bài du lịch máy tính du lịch

Bạn muốn viết một bài báo du lịch?

Ôi RejsRejsRejs mục đích của chúng tôi là truyền bá niềm vui du lịch thú vị và kiến ​​thức du lịch đúng đắn, và chúng tôi muốn có những câu chuyện và mẹo của bạn nếu nó phù hợp.

Chúng tôi đồng ý rằng:

  • Bạn biết nơi bạn đang viết về
  • Bạn viết một cách cá nhân, vui vẻ và có ý thức
  • Bạn có thể đóng góp bằng những câu chuyện cá nhân, hướng dẫn điểm đến và / hoặc mẹo cho các phương pháp du lịch
  • Bạn có thể viết về những trải nghiệm khác nhau tại các điểm đến đã biết, hoặc các điểm đến hơi khác một chút
  • Bài viết của bạn là duy nhất - tuy nhiên, bạn có thể được truyền cảm hứng và xây dựng dựa trên các bài báo đã xuất bản trước đây của mình

NB: Bài viết của bạn cũng có thể là podcast, video hoặc kết hợp nhiều định dạng.

Xem toàn bộ hướng dẫn cho người viết.

Bạn giữ quyền của mình đối với bài viết cá nhân và có thể. ảnh và video liên quan, và nội dung sẽ không được phổ biến hoặc bán. Nhấn vào đây để đọc thêm về chính sách dữ liệu.

Chúng tôi có quyền biên tập bài viết về du lịch của bạn để nó xuất hiện tốt nhất có thể. Nó có thể là sửa đổi ngôn ngữ trong cả tiêu đề và văn bản, sửa lỗi thực tế, thay đổi và thay thế hình ảnh cũng như hiệu đính, và sau đó chúng tôi thiết lập nó sao cho phù hợp với định dạng bài viết của chúng tôi trên trang web.

Chúng tôi đảm bảo rằng món đồ du lịch của bạn sẽ được nhiều người nhìn thấy. Chúng tôi đạt trung bình hơn 2 triệu. hàng tháng (người dùng không phải là duy nhất, được tập hợp trên các kênh).

Nếu điều này có vẻ giống như một cái gì đó đối với bạn, vui lòng xem của chúng tôi hướng dẫn cho người viết và sau đó gửi đóng góp của bạn cho redaktionen@rejsrejsrejs.dk.

Chúng tôi rất mong muốn được nghe từ bạn!

Bản tin

Bản tin được gửi đi nhiều lần trong tháng. Xem của chúng tôi chính sách dữ liệu tại đây.

Cảm hứng

Ưu đãi du lịch

Ảnh bìa facebook giao dịch du lịch

Nhận các mẹo du lịch tốt nhất tại đây

Bản tin được gửi đi nhiều lần trong tháng. Xem của chúng tôi chính sách dữ liệu tại đây.