thăm austria, thăm austria, banner
RejsRejsRejs » Về Sascha Meineche

Tác giả Sascha Meineche

Hoa Kỳ

New York sau 30 giờ nữa

New York có rất nhiều thứ để cung cấp. Nhưng bạn có thể đạt được gì trong 30 giờ ở thành phố? Đây là hướng dẫn đến New York với tốc độ cực nhanh - theo phong cách Carrie Bradshaw thực sự.

Đức

Năm mới ở Berlin, Thủ đô Hipster

Bạn cũng nghĩ rằng lễ đón năm mới thông thường có thể hơi căng thẳng? Trong bài viết về lễ hội này, bạn đến với Năm mới của Sascha ở Berlin.

Cục đồ họa 2023

Bản tin

Bản tin được gửi đi nhiều lần trong tháng. Xem của chúng tôi chính sách dữ liệu tại đây.

Cảm hứng

Chủ đề

Ảnh bìa facebook giao dịch du lịch

Nhận các mẹo du lịch tốt nhất tại đây

Bản tin được gửi đi nhiều lần trong tháng. Xem của chúng tôi chính sách dữ liệu tại đây.